Pozyskane do zbiorów

 

Ludomir Sleńdziński „WULKAN”, 1961, olej, płyta drewniana, 75,2x93 cm

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z dotacji Miasta Białystok

 

Obraz należy do jednej z wcześniejszych prac malarza z osobliwej serii wieloboków. Ludomir Sleńdziński całe swoje życie artystyczne eksperymentował z formą dzieła, starając się znaleźć nowe rozwiązania dla nowych treści. Koncepcja nieregularnego podobrazia jest tego przykładem.

 

„Wulkan”, pod względem tematycznym, można by uznać za kontynuację śródziemnomorskich inspiracji, które zaowocowały cyklem pejzaży z Grecji i Włoch, podsumowujących przedwojenne podróże artystyczne malarza. Forma jest jednak zupełnie inna. W miejsce harmonijnych landszaftów, klasycyzującej czystości brył i dostojnej statyczności mamy tu pełny ekspresji dynamizm. Czerwone barwy budzą niepokój, poszarpana rama obrazu koresponduje z nieregularnym ruchem dymu i ognia, przywodzi na myśl eksplozję.

 

Znamienne, że sam wulkan, tytułowy przecież „bohater” dzieła, zepchnięty został w dół, zajmując ledwie jedną piątą obrazu. W ten sposób wileński malarz zdaje się portretować raczej proces niż obiekt; chwyta nietrwałą iskrę przemian, zachodzących w przyrodzie. Może więc świat proporcjonalnych, odwiecznych linii, znany z przedwojennych wojaży do Italii, w latach 60. już nie istnieje? Przynajmniej w duszy malarza.

Patryk Gawrychowski